Casarse a Catalunya

Avís Legal

DADES D’IDENTIFICACIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús regulen l’accés i utilització de diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través de noivasdeportugal.com (d’ara endavant lloc web) desenvolupat per Porto de Ideias – Comunicação i Imagem, Lda., SL (d’ara endavant Porto de Ideias – Comunicação i Imagem, Lda.), amb domicili en Rua João de Deus, nº 6 Sala 307, 4100-456 – Porto, CIF: 503453552 – CRC Porto, tel: (+351) 226 053 563 (trucada a la xarxa fixa nacional), email: geral@portodeideias.pt.

La simple utilització del lloc web adquireix la condició d’usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels seus serveis suposa la seva acceptació, com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús així com de les Condicions Particulars que, si escau, tutelin la utilització del lloc web o dels serveis vinculats a aquest.

Porto de Ideias – Comunicação i Imagem, Lda. es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per a la seva utilització, sense que d’això es derivi cap dret d’indemnització per a l’usuari.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal WMI atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del primer accés i/o la utilització, les condicions generals d’ús reflectides aquí. Aquestes condicions generals són independents de les condicions generals de contractació que són de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

Weddingmediainternational.com permet l’accés a múltiples informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “continguts”) a Internet pertanyents a WMI o als seus llicenciats als usuaris que hi tinguin accés. L’usuari és responsable de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a serveis o continguts determinats.

En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Aquest registre proporciona a l’usuari una contrasenya, de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el web de l’empresa ofereix a través del portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

  • fer activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, fer apologia del terrorisme o atemptar contra els drets humans;
  • provocar danys als sistemes físics i lògics de l’empresa creadora del lloc, dels proveïdors o de tercers, introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que puguin provocar els danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

A nom de l’empresa creadora del lloc es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, WMI no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

WMI compleix les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per això, juntament amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, als serveis que l’usuari pugui sol·licitar a hola@weddingmediainternational.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades a cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, WMI informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

WMI és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; o els logotips, combinacions de colors , estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, etc.), titularitat de WMI o dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels articles. Queda prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de WMI. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de WMI. Està permès visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de WMI.

RENÚNCIA A LES GARANTIES I A LA RESPONSABILITAT

WMI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

CANVIS

WMI es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, poden canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

ENLLAÇOS

En cas que hi hagi enllaços des del lloc web weddingmediainternational.com o hipervincles a altres llocs web, WMI no exercirà cap control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. En cap cas WMI assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Així mateix, la inclusió dels enllaços externs esmentats no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

WMI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, per si mateixa o per mitjà d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

CONDICIONS GENERALS

WMI és conscient de la violació d’aquestes condicions, així com de qualsevol ús indegut del vostre lloc, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I DURADA

WMI podrà modificar les condicions aquí determinades en qualsevol moment, essent degudament publicades.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que es publiqui degudament la seva modificació.

DRET I JURISDICCIÓ

La relació entre WMI i l’USUARI es regirà per la normativa portuguesa vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als tribunals.

REGISTRE

Publicitat

Posa't en contacte amb nosaltres

Gràcies pel seu interès.

En breu ens posarem en contacte amb tu.